Impressum

Program:
Edukativna djelatnost Strossmayerove galerije – Edukativni program Strossmayerove galerije 2022.

Autorica:
Ivana Gržina

Lektura:
Livija Reškovac

Oblikovanje, programiranje i implementacija izložbe:
Link2 d.o.o.

Fotografije:
Arhiv HAZU
Fototeka Strossmayerove galerije starih majstora HAZU

Godina izdanja: 2022.

Program je realiziran sredstvima Grada Zagreba – Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.